Blog.skhome

Posledné 3 príspevky

S tanistrou po Maďarsku, Györ (Ráb)

31.07.2018 12:20:51
... Určitou perličkou je fakt, že v meste pôsobil aj slovenský národný buditeľ Ľudovít Štúr. ... aj fotky

S tanistrou po Slovensku, Šuľany - Dunajský kanál

30.07.2018 15:36:56
... len málokto môže zo svojej záhrady vidieť plávať výletnú alebo nákladnú loď, dá sa to, stačí navštíviť obce rozprestierajúce sa pri Dunajskom kanáli... aj foto

S tanistrou po Slovensku, prameň rieky Hron

16.06.2018 18:48:22
... Starobylá rieka Hron, sa v historických spisoch spomína už v roku 168, kedy rímsky cisár Marcus Aurelius počas vojenskej výpravy na rieke Hron, napísal jeden zo svojich filozofických spisov. ... aj foto...