blog.sk http://www.blog.sk/ Blog.sk sk Copyright 2004, Blog.sk 2019-11-21T12:51:32+0100 admin@blog.sk admin@blog.sk Blog.sk 2019-11-21T12:51:32+0100 1 hourly Armáda v novembri 1989 {Jozef Kotulič} http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=7dc6d5fb900407d7e7d55986d630b0be ...Určitým klišé, znejúcim na verejnosti je fakt, že minister obrany a Å¡pičky generality pripravovali v novembri 1989 akciu "Zásah", ale len málokto nezabudne dodaÅ¥, že nebola nikdy zrealizovaná. Ale čo robilo ostatných, takmer 200 000 vojakov, prísluÅ¡níkov ÄŒSĽA? Jozef Kotulič blog.sk Å tátny smútok, spontánna príležitosÅ¥ na hlbokú sebareflexiu {Jozef Kotulič} http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=98a24e5a801aee974a22c25406688c30 ...treba obmedziÅ¥ rýchlosÅ¥ pre nákladné automobily a autobusy mimo diaľnice maximálne na 70 km/hod. Dokonca, by som bol aj za úplne vylúčenie Å¥ažkých nákladných automobilov zo vÅ¡etkých ciest II. a III. triedy... Jozef Kotulič blog.sk Spievanie naplno (v hlave) {Definitely my last blog} http://definitelymylast.blog.portal.sk/detail.html?a=b738426ae38d16473b9e402856ed883b Neodkladaj na zajtra, čo môžeÅ¡ urobiÅ¥ pozajtra :D. Definitely my last blog blog.sk NeplaÅ¥te za rozhlas a televíziu, ak nemusíte ! {Jozef Kotulič} http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=3a41064644196cd2828518cbce1bd978 ... a niektorým dôchodcom sa takto môže v roku 2020 zvýšiÅ¥ rozpočet mesačne o 2,32 eura ... Jozef Kotulič blog.sk Prečo Fico bráni grázla ? {Jozef Kotulič} http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=7b17f4897acca72aa5a8d1c40d10b850 ...grázel je zlý, naničhodný človek, narúšajúci verejný poriadok alebo páchajúci trestnú činnosÅ¥, darebák, naničhodník, ničomník .. Jozef Kotulič blog.sk Dogsie, pomoc pre psíkov v núdzi {Zaujímavosti } http://Patus222.blog.portal.sk/detail.html?a=859a6eb06beeeb50cae7c65d762a4d3a Zaujímavosti blog.sk juju {whatever} http://whatever.blog.portal.sk/detail.html?a=cd655d3144774afae05c9ae979fb00c5 možno by som mala založiÅ¥ nový blog.. ech.. uvidíme. whatever blog.sk Zásadný omyl kresÅ¥anskej symboliky {Cesta k Svetlu} http://milans.blog.portal.sk/detail.html?a=34f966a3d839a10d3e9fc40804278dd8 Tým omylom je vnímanie kríža a pohľad naň. Existujú totiž dva druhy krížov, o ktorých budeme hovoriÅ¥. A to kríž rovnoramenný a kríž kresÅ¥anský, s predĺženým zvislým ramenom. Cesta k Svetlu blog.sk Nie sú nádeje obecných a mestských policajtov predčasné ? {Jozef Kotulič} http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=df97cdc69da5016f477dc51d0b9c39f8 ... až doteraz som naivne veril, že obecní policajti konečne dosiahli to, že ich zaradili medzi ostatné bezpečnostné zložky do zákona 328/2002 Z. z., čo by bolo nielen logické, ale zrejme aj spravodlivé. Žiaľ, nestalo sa tak... Jozef Kotulič blog.sk Papagáje v parlamente {Jozef Kotulič} http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=b7df72090146c33d4aa9497fa4e1c2f4 ...verím, že pani prezidentka tento zákon nepodpíše a vráti ho späť do NR SR, kde už nebudú papagáje ale svojprávni ľudia a zákon v opakovanom hlasovaní neschvália... Jozef Kotulič blog.sk Telefonovani XIV {JarKry} http://JarKry56.blog.portal.sk/detail.html?a=eb99cef04cffa839750c29c8fa401424 USB/DNES/2018 JarKry blog.sk Stredný Stupeň Å ialenstva (22. epizóda) {HaSolitudo} http://HaSolitudo.blog.portal.sk/detail.html?a=e430f5dc998775dfe90d105439a70411 HaSolitudo blog.sk Uzemneni VIII. {JarKry} http://JarKry56.blog.portal.sk/detail.html?a=7db6729cb21497621517ea818860f300 USB/DNES JarKry blog.sk Stredný Stupeň Å ialenstva (21. epizóda) {HaSolitudo} http://HaSolitudo.blog.portal.sk/detail.html?a=1c1c7bd29e8958e234070f275dc5e6c0 HaSolitudo blog.sk S tanistrou po Slovensku, kláštor Hronský Beňadik {Jozef Kotulič} http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=f593d023474ff3907ef00a7c9cf57aad ... relikvia Božej krvi, je asi najvzácnejÅ¡ia pamiatka. Ide o časÅ¥ Å¡atky svätej Veroniky, ktorú podala JežiÅ¡ovi na jeho krížovej ceste... aj fotočriepky... ... Jozef Kotulič blog.sk Internet XVI {JarKry} http://JarKry56.blog.portal.sk/detail.html?a=f880b330b28550a8e8d2787cade25a32 USB/Internet JarKry blog.sk Hrozivé neÅ¡Å¥astie v Tatrách a jeho eÅ¡te hrozivejÅ¡ia symbolika {Cesta k Svetlu} http://milans.blog.portal.sk/detail.html?a=549bf7e0ee3d96fdc39cbdc421336f4f Búrka, ktorá sa strhla vo Å¡tvrtok popoludní 22. augusta 2019 v Tatrách sa stáva čiernym dňom v ich histórii. Na slovenskej strane bol usmrtený jeden človek a niekoľkí boli zranení, avÅ¡ak epicentrom neÅ¡Å¥astia sa stala poľská strana, kde zahynuli Å¡tyria ľudia a 157 bolo zranených. Cesta k Svetlu blog.sk S tanistrou po Å ariÅ¡i, zabudnutý pamätník SNP (Chmeľov, Lipníky, Nemcovce) {Jozef Kotulič} http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=e24a1e74bfface7a0f9e6c116aa7ae2a ... za obcou Lipníky stojí pamätník popravy 6 občanov z obce Nemcovce, ...fotoreportáž Jozef Kotulič blog.sk S tanistrou po Å ariÅ¡i, Medzianske skalky {Jozef Kotulič} http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=4a385e542a649b71db853de99517efd3 ... krásny výhľad na Slanské vrchy a okolité sídla, len Å¡koda, že prístupová cesta je rozbitá...fotoreportáž... Jozef Kotulič blog.sk Piatok trinásteho v PreÅ¡ove. Stretnutie s pani prezidentkou {Jozef Kotulič} http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=6d00c8d671e500b7b41de66b1b558e49 ...fotoreportáž .... Jozef Kotulič blog.sk Foto {(Starý) Račan} http://Racan.blog.portal.sk/detail.html?a=10f93edaf26a6e91485dcf4b5818fd23 (Starý) Račan blog.sk CHUDNUTIE A STRAVOVANIE podľa typu postavy {KAHsports} http://henrichkaffel.blog.portal.sk/detail.html?a=af11e1962af2696e32ed87a64ca44352 CHUDNUTIE A STRAVOVANIE podľa typu postavy -- ektomorf, mezomorf, endomorf KAHsports blog.sk ZvyÅ¡ovanie platov profesionálnych vojakov. Bude ? Nebude ? {Jozef Kotulič} http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=3f1e4eceacef688c6c81689975cefa9f ...takéto zvyÅ¡ovanie platov profesionálnych vojakov v ozbrojených silách nebolo od roku 2006.. Jozef Kotulič blog.sk S tanistrou po Vysokých Tatrách 2019 {Jozef Kotulič} http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=3ff3aeba26bad70c9a6a81b05d740df6 ...12 -- 15 metrov dolu predo mnou, pri statnej breze stala na zadných labách medvedica. Takých 180 cm, predné laby pri tele a díva sa na mňa a ja na ňu. .. aj obrázky Jozef Kotulič blog.sk V roku 2019 uplynulo 50 rokov od prvého vydania knihy Jána L. Kalinu, Tisíc a jeden vtip {Jozef Kotulič} http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=56ddb7ed3a963fb06e6d3991084dc432 ... odteraz môžete učiÅ¥ deti že 2 krát 2 je Å¡esÅ¥. Hádam, Å¡tyri, súdruh inÅ¡pektor ! Nie, zatiaľ Å¡esÅ¥. Keby sme im hneď povedali plnú pravdu, detičky by mohli dostaÅ¥ Å¡ok ! Jozef Kotulič blog.sk Slovenskí, augustoví traja králi : Robert, Andrej a Béla v roku 2019 {Jozef Kotulič} http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=6f3cbcc0df5e2271881e99c53c6f71e2 ...Pre mnohých, čo tieto udalosti sledujú, stačí použiÅ¥ jedno staré slovenské porekadlo a nemusím ďalej písaÅ¥. .. "Trafená hus zagága !.. Jozef Kotulič blog.sk Biblický názor na multikultúrne mieÅ¡anie národov {Cesta k Svetlu} http://milans.blog.portal.sk/detail.html?a=9812cb93d2f5a39ca982a7633052a697 Ak sa pozrieme do Biblie, konkrétne do Starého zákona, židovský národ je v ňom vyslovene varovaný pred tým, aby uzatváral manželstvá s prísluÅ¡níkmi iných národov Kanaánu a nemieÅ¡al sa s nimi. Cesta k Svetlu blog.sk S tanistrou po SpiÅ¡i - levočská Mariánska hora {Jozef Kotulič} http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=eaffd6522cd04104f2a0769b9411d270 ... veľké zmeny k lepÅ¡iemu na Mariánskej hore ocení každý, kto tam príde ... vidieÅ¥ aj na fotografiách... Jozef Kotulič blog.sk S tanistrou po Slovensku, Kremnické Bane -- stred Európy {Jozef Kotulič} http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=c4bc1de3fad5d27dc9b1a65cbf4ed642 ... stred Európy ostane stále na tomto mieste, lebo ako vraj povedal jeden starosta, tak to stanovili merania, ktoré si objednala vláda SR a Matica Slovenska pri vzniku SR 1.1.1993... Jozef Kotulič blog.sk S tanistrou po Chorvátsku, Vransko jazero {Jozef Kotulič} http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=41e01a4517bc6c0be3854e2466ecb3ea ... Vodná plocha má rozlohu asi 30 km² a hĺbku do 4 až 6 metrov. Je rajom asi jednej stovky druhov vodných vtákov. Od roku 1999 bola táto oblasÅ¥ vyhlásená za chránený prírodný park.... Jozef Kotulič blog.sk being a racer like Schumacher {ultiesth的博客} http://ultiesth.blog.sk/detail.html?a=fcfff3a947b3221ab7f624a6fda86da6 ultiesth的博客 blog.sk Confidence in the future of Hong Kong {ythagorean} http://ythagorean.blog.portal.sk/detail.html?a=1194819293e5cdc37e09c991933aeefe ythagorean blog.sk Od eufórie po vytriezvenie {Ajkin denník} http://ajkin-dennik.blog.portal.sk/detail.html?a=3628543f7a2913afa25b02fb8eca8985 "Jediný človek, ktorého môžeÅ¡ nenávidieÅ¥ je ten, ktorého milujeÅ¡, pretože len jedine ten ti dokáže naozaj ublížiÅ¥." Erich Maria Remarque Ajkin denník blog.sk Keby som bol ministrom Å¡kolstva {Alexander Majda} http://amajda.blog.portal.sk/detail.html?a=8523a11bbe21e9185b332ac8e910be28 Pozrite sa ako si obyčajný človek, ktorý ma za manželku učiteľku matematiky, predstavuje riadenie najÅ¥ažšieho rezortu. Alexander Majda blog.sk Baron Tranck {JarKry} http://JarKry56.blog.portal.sk/detail.html?a=1d6f518e399d5312763b1d7a9246e425 USB/UspeÅ¡né kulturní náladovky JarKry blog.sk Exekutor II. {JarKry} http://JarKry56.blog.portal.sk/detail.html?a=cb9b438d69ab99eea388bea805a06bd1 USB/DNES JarKry blog.sk Å tyri svetové strany a Slovensko, podľa Andreja Danka {Jozef Kotulič} http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=5956c91be485651d121a0d988c8b3f71 ... svetové strany tu nie sú nato, aby sme sa rozÅ¡tvrtili, ale aby sme sa naopak zjednotili, a spoločne Å¡li za tým cieľom, ktorého smer sme si vytýčili v novembri roku 1989... Jozef Kotulič blog.sk Každý z nás je zvrchovaným vládcom dvoch ríš {Cesta k Svetlu} http://milans.blog.portal.sk/detail.html?a=e38ec24d31c7cf85654ed6e067f80963 Bez toho, že by sme si to vôbec uvedomovali, je každý z ľudí neobmedzeným vládcom v dvoch obrovských ríšach. A to v ríši svojich vlastných, živých citových foriem, a zároveň v ríši svojich vlastných myÅ¡lienkových foriem. Cesta k Svetlu blog.sk Pani prezidentku čaká veľmi Å¥ažký politický život {Jozef Kotulič} http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=5d1828cc8b17d5d86734c33a2f6736ce ... Nik nie je taký bezvýznamný a občiansky zanedbateľný, aby mohol byÅ¥ na svojich právach či slobodách ukrátený... Jozef Kotulič blog.sk Stary zapis {JarKry} http://JarKry56.blog.portal.sk/detail.html?a=e1017f080a5bec032deb54ca3b76bd16 USB DNES-190614 JarKry blog.sk Deň otcov na Slovensku {Jozef Kotulič} http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=6180b9aa4a8a33bbbe3e01861b4856be ... Slovo otec je pochopiteľne tak staré ako je staré samotné ľudstvo, čiže najmenej od stvorenia sveta. .. Jozef Kotulič blog.sk MaterniTY!... Teda JA...73 {free&happylife} http://Marvellous.blog.portal.sk/detail.html?a=1e73f818092e577c23e7243074470993 O tom, ako to pomáha, keď sa človek prestáva sústrediÅ¥ na zlé, na seba, na vinu, či nevinu... O tom, že bez zlého, viny a seba samého je svet omnoho krajší. A lepší. free&happylife blog.sk Na oslavách 75. výročia vylodenia v Normandii mal byÅ¥ prezident SR {Jozef Kotulič} http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=3c2872115ee03e3c1cec984dff26a14d ... Podľa ústavy, SR v zahraničí reprezentuje jej prezident. Ak aj pozvánku dostal predseda vlády SR a odmietol ju, potom celé ministerstvo zahraničných vecí málo okamžite konaÅ¥ a "vybaviÅ¥" náhradu na najvyÅ¡Å¡ej úrovni... Jozef Kotulič blog.sk Oznámenie {ZO SZZ Beckov Sychrov} http://Anavan.blog.portal.sk/detail.html?a=774c5df5c709b0ca25663df49ad3a7c9 So zármutkom oznamujeme že nás dňa 4.6.2019 navždy opustil náš dloholetý kolega a kamarát pán Ivan Raník. ĆesÅ¥ jeho pamiatke a úprimná sústrasÅ¥ pozostalej rodine. ZO SZZ Beckov Sychrov blog.sk S tanistrou po Maďarsku, Ostrihom {Jozef Kotulič} http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=6300151d37e8de5c99c4fed07d8fcd08 .. na vzniku mesta Ostrihom sa značnou mierou podieľali aj naÅ¡i slovenskí predkovia, lebo tam sídlili už okolo roku 500 ... Jozef Kotulič blog.sk MaterniTY!... Teda JA...72 {free&happylife} http://Marvellous.blog.portal.sk/detail.html?a=7f7612df477005f940e5d539d14eb4be Myslím na toho strýka... Že už nikdy nepríde a nebude si uÅ¥ahovaÅ¥ z mojej mamy, že nepočuje.. Dobré čo?.. Ano, dobre čítate, aj mamina nepočuje... Ale ona sa nedá, vždy mu dokázala na oplátku povedaÅ¥ niečo pekne Å¡tipľavé, ale zároveň milé a totálne srandovné, že som iÅ¡la do kolien... free&happylife blog.sk A-Z (synonymos, antonymos, contrarios) {Nostra lingua latina} http://albacygnus10.blog.portal.sk/detail.html?a=72a04960a8bd8d3d096c741baea9857e Nostra lingua latina blog.sk MaterniTY!... Teda JA...71 {free&happylife} http://Marvellous.blog.portal.sk/detail.html?a=f02df3afae5b899c2b4b26d340d08dac Shallow.... free&happylife blog.sk Strednoveký efekt {Centralnet} http://gaaspi.blog.portal.sk/detail.html?a=b1af87af9c981c430bf23307f40f70ac Muži v strednom veku si Å¥ažko nájdu partnerku lebo pre mladé je starý a pre starÅ¡ie je mladý. Vysvetlenie prečo to tak je, nájdete v článku. Čítajte ďalej. Centralnet blog.sk MaterniTY!... Teda JA...70 {free&happylife} http://Marvellous.blog.portal.sk/detail.html?a=865d5aafbcb3317b9ea453aee604c3d5 Umrel strýko. Nie, že by som sa topila v nejakých slzách, alebo niečo podobné, len... Napadlo mi, že to najpotrebnejÅ¡ie pre to, aby ste mohli byÅ¥ tu, alebo tam, smiaÅ¥ sa, či plakaÅ¥.. už to skrátka nemá. Už nie je. Nemôže príjsÅ¥... Vlastne nikam... free&happylife blog.sk