Blog.skhome

Posledné 3 príspevky

Vyslúžilcom od 1. júla 2019 valorizujú dôchodky

17.05.2019 10:41:08
... nízke dôchodky sa zvyšujú o viac ako je inflácia, vysoké dôchodky o infláciu. Tento princíp treba uplatniť aj na výsluhové dôchodky.

Nárok na odchod do dôchodku na Slovensku – už od 33 až do 64 rokov fyzického veku

05.04.2019 17:51:47
... mnoho našich občanov žije v predstave, že problematika odchodu do dôchodku sa ho ešte netýka a tak sa o ňu ani nezaujíma. Fakt je ale ten, že sa dotýka všetkých...

Reálna hodnota výsluhových dôchodkov „vďaka“ ich valorizácii každý rok klesá

17.02.2019 17:14:30
...Možno, že raz aj poberatelia SD prídu nato, aby sa 2 % z dôchodcovskej inflácie vypočítavali ako priemer súčtu všetkých vyplácaných SD a VD...