Blog.skhome

Posledné 3 príspevky

DHCP

21.04.2015 17:42:55
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) je súbor zásad, ktoré využívajú komunikačné zariadenia (počítač, router alebo sieťový adaptér), umožňujúci zariadeniu vyžiadať si a získať IP adresu od servera, ktorý má zoznam adries voľných na použitie.

DHCP a IP

21.04.2015 15:49:30
DHCP a IP

Email

08.04.2014 13:21:18