Blog.skhome

Posledné 3 príspevky

Valorizácia platí na príslušný kalendárny rok

09.01.2023 14:10:48
6.1.2023 ... týmto neprávnym stavom trpia nielen výsluhoví dôchodcovia, ale aj poberatelia invalidných výsluhových dôchodkov, vdovských výsluhových dôchodkov, vdoveckých výsluhových dôchodkov a sirotských výsluhových dôchodkov...