Blog.skhome

Posledné 3 príspevky

Aj na dedine bol august 1968

21.08.2023 14:16:11
...aj na našich dedinách bol august 1968, len sa o ňom skoro nič nehovorí...

S tanistrou po Slovensku, ústie potoka Sopotnica

18.08.2023 06:01:45
...Pomenovanie potoka vzniklo podľa niekdajšej osady Sopotnica, ktorá sa spomína už v roku 1386 a jej súčasťou bol aj vodný mlyn..

Únia výsluhových dôchodcov SR, odporúča svojim členom postup ako sa domôcť zákonného zvýšenia výsluhových dôchodkov k 1.7.2023

14.08.2023 18:34:36
.....Koho asi budú voliť takí občania, ktorí podobne ako bývalí príslušníci silových rezortov, teraz už dôchodcovia, sa musia svojich zákonných nárokov stále domáhať na súde, lebo vymožiteľnosť práva normálnou cestou, teda dodržiavaním zákonov všetkými inštitúciami - na Slovensku nefunguje normálne ? ...