Blog.skhome

Posledné 3 príspevky

Ako sa má zmeniť vyplatenie 13. dôchodku v roku 2023 ?

21.11.2023 17:06:44
...Návrh novely zákona má byť v NR SR schválený v skrátenom legislatívnom konaní a to preto aby sa v decembri 2023 ...

Valorizácia výsluhových dávok v roku 2024, bude - 3,6 %, 12,5% alebo 14,5% ?

18.10.2023 17:11:04
...Dnes je napríklad problém už v tom, že nikto zo spomenutých úradov nie je ochotný zverejniť skutočný počet a druhy vyplácaných výsluhových dávok....

Únia výsluhových dôchodcov SR, odporúča svojim členom postup ako sa domôcť zákonného zvýšenia výsluhových dôchodkov k 1.7.2023

14.08.2023 18:34:36
.....Koho asi budú voliť takí občania, ktorí podobne ako bývalí príslušníci silových rezortov, teraz už dôchodcovia, sa musia svojich zákonných nárokov stále domáhať na súde, lebo vymožiteľnosť práva normálnou cestou, teda dodržiavaním zákonov všetkými inštitúciami - na Slovensku nefunguje normálne ? ...