Blog.skhome

Posledné 3 príspevky

Svojvôľa ministrov pri vyplácaní výsluhových dôchodkov

28.06.2024 14:00:18
...aj v slovenskom práve od nepamäti platí, že ak má znenie zákona niekoľko výkladov, mohol by sa najprv uplatniť právny princíp „contra proferentem“...

Rodičovský dôchodok rodiča, ktorého dieťa je zúčastnené na výsluhovom zabezpečení

04.06.2024 15:02:21
...na Slovensku máme dva systémy sociálneho zabezpečenia, a tak nie vždy je všetko rovnaké ...

Raz pokrivené zákony, už navždy ostanú, viac či menej pokrivené

15.02.2024 15:30:16
... ako delíme správy ? Na pravdivé, pravdepodobné, a nepravdivé. Pravdivé sú výsledky športových zápasov, pravdepodobné sú predpovede počasia a nepravdivé všetky ostatné.