Blog.skhome

Posledné 3 príspevky

Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď, ak dovŕšil 65 rokov veku a ....

09.02.2021 14:36:49
...ale čo si máme predstaviť pod slovným spojením "vek určený na nárok na starobný dôchodok" ?