Blog.skhome

Posledné 3 príspevky

Mobilizácia ozbrojených síl

21.09.2022 15:16:29
... záložaci sa určite začnú zaujímať aj o to, kto Rusko vojensky napadol a kde budú nasadení do bojov. Bude veľký problém nejako im to vysvetliť lebo ako vieme, Rusko nikto vojensky nenapadol, ani ho nikto vojensky neohrozuje.

Zvrátené názory, niektorých našich spoluobčanov

17.09.2022 16:33:06
...ruský veľvyslanec, ktorý pôsobí na Slovensku a Žilinka, by sa mali zaujímať najmä o toto. Prečo prezident Putin, nedbá o to, aby ruskí vojaci, ktorí padlí na Ukrajine, mali vytvorené a udržiavané také miesto svojho večného odpočinku ako to stanovujú ženevské konvencie ?

Neprofesionalita v slovenských médiách

08.09.2022 21:18:50
8.9.2022 ...Vedia vôbec redaktori v SME, že Sociálna poisťovňa od roku 2013 doteraz, nevyplácala ani nevypláca výsluhové dôchodky ? A vedia o tom, že poberateľom výsluhových dôchodkov, štát od roku 2009 doteraz, valorizuje ich dôchodky iba 6 mesiacov v kalendárnom roku ?...