Blog.skhome

Posledné 3 príspevky

Kam sa podela kresťanská etika a morálka

06.03.2019 18:59:53
... verím, že pani riaditeľka cirkevnej školy už neohrozuje zdravie detí a nenúti pani učiteľky porušovať zákony, a že s prepustenou pani zástupkyňou naviaže kontakt a za svoje tvrdohlavé a nekresťanské konanie sa jej aspoň ospravedlní.